Магазин за опаковки

- КАШОНИ,
- АЕРОПЛАСТ

- ТИКСО
- СТРЕЧ ФОЛИО

Вижте повече »

Промоции

Поръчайте хамалски услуги в София

Само за 99,00 лв.
Вижте повече »

Прочетете внимателно тези условия, преди да ползвате сайта Моем да носим - www.moemdanosim.com. Използването на сайта означава, че приемате тези условия.

Общи условия на www.moemdanosim.com и "Чист Ко" ООД

1. Ползване

Тези Общи условия представляват договор, между всеки посетител на сайта www.moemdanosim.com, наричан накратко „Сайт“ и фирмата, чиято собственост е този Сайт - "Чист Ко“ ООД, ЕИК 200091201, адрес на управление: София, ул. „Пъстър свят“ 7А, етаж 1. Тези Общи условия са задължителни за всички клиенти на"Чист Ко“ ООД.
Като ползватели на Сайта, вие може да разглеждате и зареждате информацията от интернет Сайта, само за лична / нетърговска употреба, при условие че запазите всички авторски права и съответните означения. Материалите / цялата информация качени на този Сайт не може да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани. Качените материали са под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби.

2. Какво е www.moemdanosim.com?

Сайт предлагащ услуги по преместване, доставки и търговия на дребно с опаковъчни материали. Предлагат се стоки и услуги на потенциални клиенти в интернет пространството. Услугите се предоставят и изпълняват директно от "Чист Ко“ ООД, а стоките от "Чист Ко“ ООД или избрания от клиента куриер.

Термини


Уеб Сайт - съвкупност от уеб страници, с заглавна страница http://www.moemdanosim.com, зареждаща се при изписване на интернет адреса в браузера на потребителя.
Интернет браузър - компютърна програма, даваща достъп на потребителя до интернет пространството.
Потребител - всяко лице, което посещава и разглежда Сайта, независимо дали използва или закупува предлаганите в него стоки и услуги.
Клиент - всеки потребител в интернет Сайта, поръчал или закупил стоки или услуги директно чрез Сайта или ползващ другите форми за контакт с фирмата.
Оферта / Промоция - изгодни условия за закупуването на стоки или услуги, предоставени от собственика на Сайта - "Чист Ко" ООД. Всяка оферта / промоция притежава конкретни условия и чрез изпращането на поръчка или закупуване за тази оферта, потребителя автоматично се съгласява с тях, както и с текущите Общи условия за ползване на Сайта.
Стока / Услуга – предоставя се от собственика на Сайта, валидна и готова за ползване от потребителя след закупуване, чрез интернет платформата на Сайта, или по друг начин.
Поръчка – изпраща се от ползвателите на Сайта до "Чист Ко" ООД директно чрез формите за контакт.

Декларация за рекламация- Прочети

3. Права и задължения на страните


Страни по следните Общи условия са "Чист Ко" ООД и всеки потребител, който зареди Сайта www.moemdanosim.com.
При извършване на покупка от своя страна, клиентът се съгласява с посочените общи условия и общите условия на всяка оферта, като по този начин сключва договор с предоставящия услугата или стоката „Чист Ко“ ООД.
В случай на невъзможност за изпълнение на дадена поръчка от страна на „Чист Ко“ ООД, същият ще върне парите на потребителя, заявил своето искане чрез писмена декларация.
Материалите (включително всичкият софтуер) и услугите в този сайт са ограничени до изрично посочените условия за тях без каквито и да е гаранции, включително търговски или целеви, както и такива за защита на интелектуална собственост. Задълженията на „Чист Ко“ ООД по отношение на продуктите и услугите му се управляват от съответните споразумения и нищо в този сайт не може да ги промени. „Чист Ко“ ООД също така не поема гаранция за точността и целостта на материалите, софтуера или услугите на този Сайт. „Чист Ко“ ООД може да прави промени в материалите и услугите на този сайт или в продуктите и техните цени по всяко време и без предупреждение. Материалите и услугите на този сайт може да са остарели и „Чист Ко“ ООД не се ангажира да ги актуализира.

4. Ограничение на отговорността


„Чист Ко“ ООД, неговите доставчици или трети лица, упоменати в този сайт, при никакви обстоятелства не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на бизнеса), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, други уеб сайтове, свързани с този сайт, или материалите, информацията и услугите в който и да е от тях, независимо дали основанието е гаранция, договор, правонарушение или друга правна фигура, независимо от наличието или не на предупреждение спрямо „Чист Ко“ ООД за възможността такива вреди да възникнат. В случай, че използването от ваша страна на материали, информация или услуги на този сайт доведе до необходимостта от сервизиране, ремонт или поправка на оборудване или информация, вие поемате всички разходи, свързани с това. Съответните закони може да не допускат изключването или ограничаването на случайни или закономерни щети, затова тези ограничения или изключения може да не се отнасят за вас. При възникване на спор, свързан с покупка може да ползвате сайт ОРС.

5. Сигурност и защита на личните данни


„Чист Ко“ ООД не иска да получава защитена информация от вас чрез Сайта. Всички материали, информация и други съобщения, изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. „Чист Ко“ ООД няма никакви задължения по отношение на тези съобщения. „Чист Ко“ ООД и посочените от него лица ще имат право да копират, разкриват, разпространяват, съобщават, инкорпорират или използват по друг начин съобщенията и всички съдържащи се в тях данни, текстове и др. за всякакви търговски и нетърговски цели. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение със законите в България. „Чист Ко“ ООД не съхранява информация свързана с клиенти, с изключение на тази която закона ни задължава и не предоставя такава на трети лица.

6. Начини и условия на плащане


Чрез банков превод, след издаване на електронна фактура от наша страна. В нея ще получите банковите данни, които са Ви необходими за извършване на плащането.
Чрез директно плащане в брой след издаване на касов бон.

7. Други условия

Рекламации за хамалски (товаро-разтоварни) и транспортни услуги се приемат в момента след завършване на услугата и преди напускане на служителите изпълняващи услугата на обекта / адреса. За редовни клиенти до 8 часа след приключване на услугата. За рекламация на услуга се приема и липсата или повреда на имущество / вещи. Рекламации се приемат само от фирми или лица закупили услугата, срещу попълнена в офиса или изпратена по пощата Декларация за рекламация. Не се приемат рекламации от трети лица.

Рекламации на закупени стоки / материали се приемат в магазина в гр. София, бул. "Симеоновско шосе" №68. Рекламации на ползвани опаковъчни материали не се приемат.

„Чист Ко“ ООД запазва правото си да променя Общите условия на Сайта без да уведомява потребителя за това.