Обадете ни се
0888 100 238
0.00 лв. Кошница
EN
Меню

Вашето следващо преместване започва със

Обаждане Избор на опаковки Онлайн заявка

Моем да носим

Условия на ползване

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Чист Ко ООД с адрес на управление и седалище община Столична, гр. София 1700, район р-н Студентски, ж.к. "Студентски град", ул. "Пъстър свят" No 7А, ап. 1 и лице за контакт Димо Човалджийски, предоставя услуги на Потребителите/клиентите си посредством www.moemdanosim.com , наричан накратко „Сайт“. Тези условия обвързват всички Потребители. След влизане в сайта, Потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Материалите / цялата информация качени на този Сайт не може да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани. Качените материали са под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби. Договореният език е български.

2. Сайтът www.moemdanosim.com предлага различни стоки и услуги по преместване. Предлагат се стоки и услуги на потенциални клиенти в интернет пространството. Услугите се предоставят и изпълняват директно от "Чист Ко“ ООД и в редки случаи от поизпълнител. Стоките се предоставят и изпълняват от "Чист Ко“ ООД или избрания от клиента куриер.

3. Потребител - всяко лице, което посещава и разглежда Сайта, независимо дали използва или закупува предлаганите в него стоки и услуги.

4. Клиент - всеки Потребител в интернет Сайта, поръчал или закупил стоки или услуги директно чрез Сайта, магазина или ползващ другите форми за контакт с фирмата.

5. Идентифицирането на Потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранение на IP адреса на Потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

6. Стока / продукти / услуга – предоставя се от собственика на Сайта, валидна, готова за ползване от Потребителя след закупуване, чрез интернет платформата на Сайта, или по друг начин.

7. Стоките /продуктите, които се намират на интернет страницата на Сайта не представляват оферта, която е правно обвързваща, а показателен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

8. Поръчка – изпраща се от ползвателите на Сайта до "Чист Ко" ООД директно чрез формите за контакт.

9. След кликване на бутона "КУПИ", Потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. С получаването на потвърждение за поръчката се счита, че договорът е сключен.

10. Плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС. Цената включва опаковка на продукта. Не включва доставка до адрес. В случай, че стоките се изпращат извън територията на страната, Потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

11. Чист Ко ООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на заявената стока, в рамките на три работни дни Чист Ко ООД уведомява Потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите или заместваща поръчка.

II. ДОСТАВКА

12. Веднага след предаване на стоката на клиента / куриер, Чист Ко ООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху Потребителя/клиента. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката от куриер. Чист Ко ООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. След доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя/клиента или упълномощено от него лице. При повреди, нараняване на пакета и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Чист Ко ООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Чист Ко ООД не носи отговорност за тази стока.

13. При предаване на стоката Потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Чист Ко ООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

14. В случай на отказ на клиента да заплати стоката при получаването и от представител на Чист Ко ООД или при доставката от куриер, същата може да бъде върната, ако целостта на опаковката не е наранена. Разходите за доставка и връщане на стоката се заплащат от Клиента. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Чист Ко ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

15. Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена преди доставката. Разходите за замяна по време на доставка или след доставка са за сметка на клиента, стига опаковката на продукта да не е нарушена.

16. В случай на невъзможност за изпълнение на дадена поръчка от страна на „Чист Ко“ ООД, същият ще върне парите на Потребителя, заявил своето искане чрез писмена декларация.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ / КЛИЕНТА

17. Страни по следните Общи условия са "Чист Ко" ООД и всеки Потребител, който зареди Сайта. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда, регистрира, да се информира и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.moemdanosim.com.

18. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето Потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на Потребителското име и паролата. Чист Ко ООД не носи отговорност за неправомерен достъп чрез използване на чуждо Потребителско име и парола.

19. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин за плащане.

20. Всеки Потребител, независимо дали е клиент на Чист Ко ООД се задължава при ползване на услугите:
- да спазва посочените общи условия и общите условия на всяка оферта при извършване на покупка, като по този начин сключва договор с предоставящия услугата или стоката „Чист Ко“ ООД;
- да предостави точна информация (адрес, телефон, фирмени данни и др.) за обратна връзка;
- да заплати разходите по доставката и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
- да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Чист Ко ООД услуги;
- да не извършва злоумишлени действия и да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси;
- да уведомява незабавно Чист Ко ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
- да обезщети Чист Ко ООД и всички трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, достъпни чрез www.moemdanosim.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
- да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси / други неопределени;
21. Материалите (включително всичкият софтуер) и услугите в този сайт са ограничени до изрично посочените условия за тях без каквито и да е гаранции, включително търговски или целеви, както и такива за защита на интелектуална собственост.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

22. Материалите (включително всичкият софтуер) и услугите в този сайт са ограничени до изрично посочените условия за тях без каквито и да е гаранции, включително търговски или целеви, както и такива за защита на интелектуална собственост.

23. Задълженията на „Чист Ко“ ООД по отношение на продуктите и услугите му се управляват от съответните споразумения и нищо в този сайт не може да ги промени. „Чист Ко“ ООД, също така не поема гаранция за точността и целостта на материалите, софтуера или услугите на този Сайт. „Чист Ко“ ООД може да прави промени в материалите и услугите на този сайт или в продуктите и техните цени по всяко време и без предупреждение. Материалите и услугите на този сайт може да са остарели и „Чист Ко“ ООД не се ангажира да ги актуализира.

24. В случай на невъзможност за изпълнение на дадена поръчка от страна на „Чист Ко“ ООД, същият ще върне парите на Потребителя, заявил своето искане чрез писмена декларация.

25. Чист Ко ООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.moemdanosim.com.

26. Чист Ко ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Чист Ко ООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.moemdanosim.com.

27. Чист Ко ООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на Потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока.

28. Чист Ко ООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

29. Чист Ко ООД има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

30. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Чист Ко ООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@moemdanosim.com. Чист Ко ООД събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Чист Ко ООД ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

31. Чист Ко ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди.

32. Чист Ко ООД има право да инсталира на компютрите на Потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

33. „Чист Ко“ ООД не иска да получава защитена информация от Потребителите/клиентите чрез Сайта. Всички материали, информация и други съобщения, изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. „Чист Ко“ ООД няма никакви задължения по отношение на тези съобщения. „Чист Ко“ ООД и посочените от него лица ще имат право да копират, разкриват, разпространяват, съобщават, инкорпорират или използват по друг начин съобщенията и всички съдържащи се в тях данни, текстове и др. за всякакви търговски и нетърговски цели.

34. Чист Ко ООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

35. Чист Ко ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента или длъжен да предостави информацията по силата на закона.

36. Потребителят/клиентът няма право да излага или изпраща от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение със законите в България. „Чист Ко“ ООД не съхранява информация свързана с клиенти, с изключение на тази която закона ни задължава и не предоставя такава на трети лица.

VI. ИЗМЕНЕНИЯ

37. „Чист Ко“ ООД запазва правото си да променя Общите условия на Сайта без да уведомява потребителя за това.

VII. НАЧИН И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

38. Чрез банков превод, след издаване на електронна фактура от Чист Ко ООД. В нея са посочени банковите данни, които са необходими за извършване на плащането. Чрез директно плащане в брой след издаване на касов бон. Чрез наложен платеж, плащането се извършва чрез куриер.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

39. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА Вие можете да ни изпратите обратно продукта в рамките на 14 дни от датата на доставка, ако същият е в оригиналното си състояние и опаковка, с всички прикрепени етикети, които не трябва да бъдат премахнати, без следи от използване. Доставката по връщане на продукта се поема от КУПУВАЧА!

40. РЕКЛАМАЦИИ за хамалски (товаро-разтоварни) и транспортни услуги се приемат в момента след завършване на услугата и преди напускане на служителите изпълняващи услугата на обекта / адреса. За редовни клиенти до 8 часа след приключване на услугата. За рекламация на услуга се приема и липсата или повреда на имущество / вещи. Рекламации се приемат само от фирми или лица закупили услугата, срещу попълнена в офиса или изпратена по пощата Декларация за рекламация. Не се приемат рекламации от трети лица.

41. Рекламации на закупени стоки / материали се приемат в магазина в гр. София, бул. "Симеоновско шосе" №68. Рекламации на ползвани ПРОДУКТИ не се приемат.

42. Не се предлага право за връщане на продукти/стока, които могат да влошат качеството си или такива с кратък срок на годност, продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини свързани със защита на здравето или с хигиената, и които са разпечатани след доставката.